vog aanvragen

Een VOG aanvragen met strafblad? Leer dan meer over de terugkijktermijn

Stel je voor dat je tijdens een sollicitatieproces een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aanvraagt, terwijl je zelf natuurlijk weet dat je in het verleden een delict hebt gepleegd dat op je strafblad is terechtgekomen. Het is logisch te denken dat dit soort VOG aanvragen een ongewisse uitkomst hebben. Evenwel heb je toch een grote kans dat je aanvraag gehonoreerd zal worden. Uiteindelijk wordt slechts veel minder dan een procent van alle aanvragen in Nederland afgekeurd. Dit valt niet los te zien van de regels die gelden omtrent de terugkijktermijn. Je moet het zo zien: degene die jouw aanvraag gaat beoordelen, mag maar vier jaar in jouw geschiedenis terugkijken. Delicten die je langer dan vier jaar geleden hebt gepleegd tellen dus niet meer mee bij de VOG-aanvraag die je nu doet. 

vog aanvragen

Uitzonderingen op de wetten omtrent terugkijktermijnen

Die vier jaar terugkijktermijn waar we hierboven over schrijven geldt in alle ‘standaard’ gevallen. Maar je raadt het al: er zijn veel uitzonderingen op deze regel. Deze uitzonderingen leiden stuk voor stuk tot een aangepaste terugkijktermijn:

• Wanneer je 23 jaar of jonger bent: twee jaar.

• Wanneer je een zedendelict hebt gepleegd: onbeperkt.

• Wanneer je een zwaar geweldsmisdrijf hebt gepleegd: meestal langer dan vier jaar, dit hangt af van het oordeel van de rechter.

• Wanneer je in de cel hebt gezeten: vier jaar plus de celstrafperiode.

• Bij talrijke functies waarbij de hoogste mate van integriteit vereist is: tussen de vijf en de dertig jaar.